home COMPANY service solution contacts

COMPANY

ข้อมูลบริษัทฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซีเอส ซันเน็ทเวิร์ค จำกัด  

บริษัทฯมีการริเริ่มการเขียนโปรแกรมการทำงานคาราโอเกะ มีเดียเพลเยอร์ ตั้งแต่ปี 2001 โดยหลังจากนั้น ได้มองเห็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า IPTV  ในปี 2008 เราจึงเริ่มเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยและศึกษากระบวนการทำงานของระบบ IPTV ในหลากหลายประเทศทั่วโลก  ส่งผลให้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ IPTV สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้อง กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี  

ภารกิจของบริษัท

  • เป็นผู้ให้บริการระบบ IPTV โดยมีโซลูชั่นที่สมบูรณ์ ครบวงจร
  • นำเทคโนโลยี P2P ที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการสตรีมมิ่งมาใช้ให้ภาพมีเดียต่างๆมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเปิดใน STB, PC และโทรศัพท์มือถือ
  • สร้างแพ็คเกจเต็มรูปแบบของโซลูชั่นที่มีซอฟแวร์สำหรับการให้บริการสตรีมสด , VOD และ head end ฮาร์ดแวร์สำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตทีวี

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

                เป็นผู้นำระบบ IPTV ที่มีเสถียรภาพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในคุณภาพการบริการที่ดีเลิศ

นโยบายของบริษัทฯ

ส่งเสริมการเติบโตร่วมกันกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดในคุณภาพของระบบ IPTV ซึ่งได้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ผู้นำระดับมืออาชีพในการวางระบบ ออกแบบการใช้งาน  และให้คำปรึกษาระบบ IPTV ได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร  ซึ่งเทคโนโลยีที่บริษัทฯนำมาใช้จะมีเสถียรภาพมาก ใช้ทรัพยากรน้อย ส่งผลให้ต้นทุนต่ำ จึงเหมาะสมด้านการลงทุน